Teplárenské dny

Teplárenské dny

Teplárenské dny je výstava s odborným doprovodným programem na téma dálkového zásobování teplem a chladem, teplárenství. Od roku 2015, kdy Teplárenské dny slaví 21 let, se stávají součástí ENERGETICKÉHO FÓRA. Téma teplárenství se tak rozšiřuje o další příbuzné obory z energetiky.

"Teplárenské dny aneb český svátek teplárenství"

Teplárenské dny jsou jedinečná specializovaná akce v České republice zaměřená na dálkové zásobování teplem a chladem, teplárenství, plynárenství, elektroenergetiku či využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie a nejlepší dostupné techniky BAT v průmyslu a energetice.

Teplárenské dnyFacebook Teplárenských dnů

Místo konání

Hradec Králové
Kongresové centrum Nové Adalbertinum

Termín konání

Tradičně v první půlce dubna - aktuální termín naleznete na webu Teplárenských dnů.

Něco o Teplárenských dnech

Teplárenské dny se tradičně konají v první polovině dubna každého roku. Setkávají se zde zástupci výrobců a distributorů tepla a chladu spolu se zástupci firem dodávající technologie pro teplárenství a průmyslové chlazení, dále zástupci státní správy, ministerstev, odborných profesních organizací a státní samosprávy. 
Začátky i celý historický vývoj akce si můžete přečíst na webu Teplárenských dnů.

Tradičními doprovodnými akcemi jsou také odborné konference mezi nimž v tématech teplárenství například:

PAREXPO s.r.o.

zobrazit menu