Energetické fórum

Energetické fórum

Energetické fórum = řešení kompletní energetiky podniků, měst a obcí. Od energetických úspor přes energetický management, energetickou efektivitu, ekologii až po dodávky zákazníkům nejen z tradičních zdrojů energií, ale také z druhotných a obnovitelných zdrojů energií.

"Energetické fórum = platforma pro setkání a diskuzi odborníků v energetice"

ENERGETICKÉ FÓRUM je odborné fórum zaměřené na energie, efektivní využívání energetických zdrojů, ekonomické dodávky zákazníkům, ekologickou výrobu energie, efektivní hospodařední s energiemi nebo energetický management v obcích a městech a malých i velkých firmách.

Energetické fórum Facebook Energetického fóra

Místo konání

Hradec Králové
Kongresové centrum Nové Adalbertinum

Termín konání

Tradičně v první půlce dubna - aktuální termín naleznete na webu Teplárenských dnů.

Něco o Energetickém fóru

Využijte ENERGETICKÉHO FÓRA k prezentaci svých produktů a služeb nejen pro stávající, ale i pro nové potenciální obchodní partnery, kteří jsou účastníkydoprovodných konferencínebo návštěvníky akce.

Tématy doprovodných konferencí Energetického fóra jsou:

 

PAREXPO s.r.o.

zobrazit menu