Proč slavíme svátek Cyrila a Metoděje?

Proč slavíme svátek Cyrila a Metoděje?

Jazyk a písmo je důležitou součástí kultury, i proto si 5. července připomínáme státním svátkem odkaz Cyrila a Metoděje. 

Jazyk a písmo je důležitou součástí kultury.

V druhé polovině 9. století vzniká ve střední Evropě první stabilní knížectví západních Slovanů, vládcem knížectví nazývané historicky Velkomoravská říše nebo také Velká Morava je kníže Rastislav. V žádosti byzantskému císaři Michaelu III. píše Rastislav o vyslání duchovních, kteří by šířili křesťanství ve slovanské řeči. Knížecí žádosti bylo vyhověno a tak roku 863 přicházejí na Velkou Moravu bratři ze Soluně, Cyril a Metoděj.

Jejich úkolem je šířit křesťanství a vzdělanost mezi lidem. Cyril nebo také zvaný Konstantin, vytvořil za tímto účelem hlaholici, nové písmo, pomocí kterého s bratrem přeložili do staroslověnského jazyka liturgické texty, klíčové části Bible, Zákon sudnyj ljudem, což byl soubor právních norem a veršované skladby Proglas.

Písmo hlaholice se používalo na Velké Moravě ještě v 11. století, nejdéle se však udrželo v Chorvatsku, kde následně přijali latinu. Později v Bulharsku vzniká cyrilice, která byla praktičtější i jednodušší a prosadila se u řady spisovných jazyků.

Roku 1980 prohlásil papež oba bratry za patrony Evropy. Jazyk a písmo je důležitou součástí kultury, i proto si 5. července připomínáme státním svátkem odkaz Cyrila a Metoděje.

Pokud chcete, napíšeme Vám spisovný text, za který se nebudete muset stydět.

My češtinu ovládáme a známe i její vývoj.

 

PAREXPO, s.r.o.
www.parexpo.cz

Fakta čerpána z internetových stránek Atlas Česka

 

Kontaktní formulářOdeslat Váš email nebude předán 3. osobám ani 3. stranám.

PAREXPO s.r.o.

zobrazit menu