Poděkování a pochvala Pardubického kraje

Poděkování a pochvala Pardubického kraje

Kladné ohodnocení práce získala naše reklamní a marketingová agentura za vytvoření a výrobu multimediální CD prezentace Pardubického kraje.

O našich kvalitách svědčí mnohé kladné reference

O našich kvalitách svědčí mnohé kladné reference, jednou z nich je i poděkování a pochvala od Ing. Romana Línka, MBA, tehdejšího hejtmana Pardubického kraje.

Kladné ohodnocení práce získala naše reklamní a marketingová agentura za vytvoření a výrobu multimediální CD prezentace Pardubického kraje, který kraj představil v roce 2003 v Bruselu při příležitosti vstupu ČR do EU.

Výroba multimediální prezentace vznikala v poměrně krátkém čase, od prvních materiálů, fotografií, textů a prvních grafických návrhů až po samotné odsouhlasení Pardubického kraje a výrobu programováním. Za 6 týdnů usilovné práce, přišla nečekaná a velmi potěšující pochvala, která nás přesvědčila, že umíme vytvořit dílo, které dokáže zaujmout i ve světě.

Této příležitosti i pochvaly si vážíme. O svých kvalitách rádi přesvědčíme i Vás.

Neváhejte nás kontaktovat, těšíme se na spolupráci právě s Vámi.

Ing. Adéla Trávníčková
M: 606 780 171

 

"Vážená paní Švachulová,

tímto bych chtěl Vám i Vašim spolupracovníkům poděkovat za úsilí, které jste věnovali výrobě multimediální prezentace Pardubického kraje.

Projekce tohoto dokumentu byla nosnou částí programu představení Pardubického kraje v Bruselu dne 21. listopadu 2003 a setkala se s velmi dobrým ohlasem mezi přítomnými hosty.

S pozdravem a přáním pracovních a osobních úspěchů"

Roman Línek
hejtman Pardubického kraje

Kontaktní formulářOdeslat Váš email nebude předán 3. osobám ani 3. stranám.

PAREXPO s.r.o.

zobrazit menu