Barvou roku 2018 je tmavě fialová barva, Ultra Violet.

Barvou roku 2018 je tmavě fialová barva, Ultra Violet.

Každý rok volí Pantone Colour Institut barvu roku, která má symbolizovat trend na nadcházející rok. Volba barvy pro rok 2018 padla na tmavě fialovou barvu Ultra Violet, přesně definovanou jako PANTONE 18-3838 TCX.

Není to barva rozhodně běžná a často používaná, přesto si zaslouží vytáhnout na světlo světa a být viděna nejen v kombinaci s neutrálními barvami, ale také s barvami komplementárními (doplňkovými), analogickými (podobnými) nebo triadickými.Logo fialová a zlatá komplementární barva

Doplňkovou, komplementární, barvou k této tmavě fialové barvě je barva žlutá. Málokdo si dovede představit tuto neobvyklou kombinaci barev, přesto si myslím, že je krásná, ale ne pro každého. Což je dáno mimo jiné také tím, že fialová barva nesedí každému člověku.

 

Analogickými barvami z barevného kruhu je k naší barvě roku 2018 barva růžová a barva tmavě modrá. Trojci barev v triadické barevné kombinaci pak tvoří 3 vrcholy rovnostranného trojúhelníku v barevném kruhu. Prvním z nich je naše tmavě fialová, dalším vrcholem je barva oranžová a třetím vrcholem je zelená.

Protože je fialová nejčastěji kombinována s neutrálními barvami, pak nám tyto kombinace mohou připadat jako doslova „bláznivé“. Posuďte však podle obrázků sami, zda se Vám barevné kombinace líbí či nelíbí.

V praktickém použití tmavě fialové barvy v designu je potřeba zejména při tisku. Tiskaři říkají, že fialová spolu s barvou podobnou písku, je jedna z nejhorších barev k tisku. "Stačí se jen špatně podívat a máte hned jiný odstín." Což mohu osobně z naší vlastně praxe potvrdit. Lesklá laminace vytahuje z fialové barvy červenou složku a posouvá fialovou tedy dočervena. Naopak matná laminace vytahuje modrou složku barvy a posouvá celkový vzhled spíše domodra.

Také fialová barva vypadá jinak tištěná CMYKem a jinak přímo Pantone barvou, ač by převod Pantone a CMYKu neměl být nějak zásadní, zde rozdíl vnímáme velmi. Pro potřeby našich klientů již pak ze zkušenosti barevnosti upravujeme podle toho, jak se budou prospekty tisknout.

Třetím a snad posledním neduhem této barvy v tisku je, že se jinak vypadá v tisku na velké ploše a daleko tmavší, téměř dočerna, vypadá na malých plochách například písmen.

Tedy máte-li klienta s fialovou barvou v logu, doporučujeme si tisky bedlivě ohlídat.

Jaké je poselství fialové barvy, co se za ní skrývá? Fialová barva, je barvou 7. korunní čakry, což značí spojení s vyššími duchovními principy, mystičnem, intuicí a věcmi, které jsou pro mnoho z nás zatím vzdálené. To je také důvod, proč je fialová barva relativně málo používaná obecně jak designu, tak i v grafice nebo v oblečení. Fialová barva totiž stimuluje hypofýzu a svrchní část neprobádaného lidského mozku, proto je fialová barva jen pro určité procento lidí, kteří aktivně tato centra využívají.

Co říci závěrem? Pokud Vás to k fialové barvě táhne, zkuste ji! Jsem moc ráda, že Pantone Color Institut letos zvolil tuto barvu, neboť nevědomě se celá naše společnost tak posouvá k vyšším principům, a to je moc dobře.

Jaké barvy navrhneme v grafickém návrhu Vám? Využijte našich bohatých zkušeností s tiskem fialové barvy!

 

Adéla Trávníčková
M: 606 780 171

Kontaktní formulářOdeslat Váš email nebude předán 3. osobám ani 3. stranám.

PAREXPO s.r.o.

zobrazit menu